V čom je vlastne vodný kameň škodlivý? Ako škodí tvrdá voda?

Minerály obsiahnuté v pitnej vode sú potrebné pre správne fungovanie ľudského tela.Minerály a hlavne vysoký obsah vodného kameňa však môžu v domácnostiach a prevádzkach spôsobovať rýchlejšie opotrebenie zariadení, v ktorých sa usádza , tak skracuje ich životnosť a zvyšuje náklady na prevádzku. Reaktor zinkových katiónov Energywater nemení tvrdosť vody /neodstraňuje žiadny z minerálov z vody /, ale s jeho pomocou vodný kameň, ktorý vzniká z kalcitu , stratí schopnosť sa usádzať a tým napomáha k predĺženiu životnosti zariadení.