MINERAL WATER DOCTOR

Fyzikálna úprava vody, na princípe reaktoru zinkových katiónov
ktorá rieši problém s vodným kameňom.
Energywater - Mineral Water Doctor (MWD)
Produkt firmy Energywater s.r.o. je riešenie na elimináciu  tvorby a odstránenie starých nánosov vodného kameňa. Pracuje na fyzikálnom princípe reakcie zinkových katiónov (prezentovaný na 25. enviromentalnej sympózii nových enviromentálnych technológii). Transformuje vápnik, obsiahnutý vo vode ako Kalcit na Aragonit, ktorý sa neusádza vo vodných systémoch.
Žiadne chemické čistenie
Minimalizácia nákladov na chemické čistenie a odstránenie vodného kameňa.Šetríme prírodu, znižovaním chemického zaťaženia vôd. Produkty Mineral Water Doctor spĺňajú Environmentálne požiadavky modernej doby.
Dlhá životnosť zariadenia
Produkty sú vyrobené z materiálov najvyžšej kvality spĺňajúce najnáročnejšie hygienické predpisy. Výrobný postup s použitím modernej technológie a správnych materiálov zabespečujú dlhú životnosť zariadení MWD.
Úspora až do 20%
Eliminácia tvorby vodného kameňa a odstránenie starých usadenín zvyšuje prestup tepla pri príprave teplej vody čím výrazne znižuje prevádzkové náklady. Spotrebiče použité na kúrenie a prípravu teplej vody dosahujú parametre udávané výrobcom
MWD - PRODUKTY PRE DOMÁCNOSŤ

Mineral Water Doctor je správna voľba na ekologické odstránenie vodného kameňa pre vaše domy, byty, chaty a prevádzky.
  • Viac informácií
  • Viac informácií
  • Viac informácií
  • Viac informácií
  • Viac informácií
  • Viac informácií
Máte problém s nadmernou spotrebou energie na príprave teplej vody ?
Vďaka eliminácii vodného kameňa sa zvyšuje prestup tepla pri ohreve vody. Znižujú sa prevádzkové náklady a vzniká menšia spotreba energií.

 

Zapojenie produktu MWD
DO
%
Ročná úspora na prípravu vody
MWD - PRODUKTY PRE PRIEMYSEL

Profesionálne riešenie na odstránenie vodného kameňa pre bytové domy, podniky a premyseľné budovy
852
MWD - 5/4 ''

Vily a rezidencie Menšie bytové domy

984
MWD - 6/4 ''

Priemyslené budovy Centrálne napojenie budov

1176
MWD 2 ''

Centrálne napojenie budov Veľké bytové domy

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover

Novinky a Referencie

Click here to edit.
Partneri
náš sortiment produktov môžete zakúpiť aj u našich partnerov
Registrácia partnera
Záručná doba a reklamácie
Ochrana osobných údajov
Obchodné podmienky
Energywater s.r.o.
Nádražná 55, 900 81 Šenkvice
IČO: 47 526 505 
DIČ: 2024026939
IČ DPH: SK2024026939 
Bankové spojenie
Peňažný ústav: ČSOB a.s.
IBAN: SK55 7500 0000 0040 2163 2830
Účet / kód: 4021632830 / 7500
SWIFT: CEKOSKBX