PREVÁDZKOVATEĽ

Názov spoločnosti:  Energywater s.r.o.
Sídlo spoločnosti:    Nádražná 55, 900 81 Šenkvice
IČO:                            47 526 505
DIČ:                            2024026939
IČ DPH:                      SK2024026939 (Predávajúci je platca                                        DPH - všetky uvedené ceny sú konečné                                      vrátane DPH)

Zápis:                       Zapísaná v obchodnom registri                                                   Okresného súdu 94383/B


BANKOVÉ SPOJENIE

Peňažný ústav: ČSOB a.s.
IBAN: SK55 7500 0000 0040 2163 2830
Účet / kód: 4021632830 / 7500
SWIFT: CEKOSKBX
KONTAKTNÉ OSOBY

Ing. Jozef Zmajkovič 

Tel:      + 421 903 247 007
Email:  info@energywater.sk

Boris Benedikt

Tel:      + 421 905 670 112
Email:  boris.benedikt@energywater.sk


ORGÁN DOZORU:

Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
tel. č.: 02/ 58 272 172 - 3; 02/ 58 272 106
fax. č.: 02/ 58 272 170
e-mail: info@soi.sk

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

    Vaše meno (povinné)

    Váš email (povinné)

    Predmet:

    Vaša správa: