Je nejaké obmedzenie v mieste inštalácie zariadení Energywater

Zariadenie pracuje spoľahlivo na akomkoľvek mieste , kde je teplota okolia vyššia ,ako teplota prúdiacej vody v systéme / aby voda v systéme nezamŕzala /.
Jediným obmedzením môžu byť rozmery inštalačného priestoru (málo miesta na napojenie). To sa však dá vyriešiť pomocou rôznych inštalačných sád, podľa typu vodovodného systému.