mapa_tvrdosti_vody

Tvrdosť vody sa hodnotí podľa stupnice tvrdosti:

Celková tvrdosť vody1) Stupeň tvrdosti [°dH]2) Stupeň tvrdosti [mmol/l]
voda veľmi mäkká 0 až 4 0 až 0,72
voda mäkká 4 až 8 0,72 až 1,43
voda stredne tvrdá 8 až 12 1,43 až 2,14
voda dosť tvrdá 12 až 18 2,14 až 3,21
voda tvrdá 18 až 30 3,21 až 5,35
voda veľmi tvrdá > 30 > 5,35

2) stupeň nemecký

1) Hodnotenie podľa: Hydrochemie, Pavel Pitter, 4. aktualizované vydání, VŠCHT v Praze, 2009

 

Prepočty tvrdosti vody: 

1 mmol/l = 5,6 °dH

1 °dH = 0,1783 mmol/l