mapa_tvrdosti_vody

Tvrdosť vody sa hodnotí podľa stupnice tvrdosti:

Celková tvrdosť vody1)Stupeň tvrdosti [°dH]2)Stupeň tvrdosti [mmol/l]
voda veľmi mäkká0 až 40 až 0,72
voda mäkká4 až 80,72 až 1,43
voda stredne tvrdá8 až 121,43 až 2,14
voda dosť tvrdá12 až 182,14 až 3,21
voda tvrdá18 až 303,21 až 5,35
voda veľmi tvrdá> 30> 5,35

2) stupeň nemecký

1) Hodnotenie podľa: Hydrochemie, Pavel Pitter, 4. aktualizované vydání, VŠCHT v Praze, 2009

 

Prepočty tvrdosti vody: 

1 mmol/l = 5,6 °dH

1 °dH = 0,1783 mmol/l