Energywater s.r.o.
Sídlo spoločnosti:   
Nádražná 55, 900 81 Šenkvice
 
IČO: 47 526 505
DIČ: 2024026939
IČ DPH: SK2024026939
 
Zápis: Zapísaná v obchodnom registri      Okresného súdu 94383/B

BANKOVÉ SPOJENIE
 
Peňažný ústav: ČSOB a.s.
IBAN: SK55 7500 0000 0040 2163 2830
Účet / kód: 4021632830 / 7500
SWIFT: CEKOSKBX

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na nás. Sme tu, aby sme vám pomohli.


Boris Benedikt

Tel: + 421 905 670 112

Email:  boris.benedikt@energywater.sk

Ing. Jozef Zmajkovič 
 
Tel: + 421 903 247 007
 
Email:  info@energywater.sk