Bude sa mi zanášať moja kanvica na ohrev vody?

Zariadenia Energywater  sú určené hlavne na úpravu prúdiacej vody a zároveň –zariadenia Energywater z vody žiadne minerály neodoberajú .To znamená , že nemôžete očakávať kanvicu bez usadenín / to dosiahnete len pri …

Odstráni Energywater chlór a ropné látky z vody?

Reaktor zinkových katiónov Energywater je skonštruovaný tak, aby menil formu uhličitanu vápenatého z Kalcitu  na Aragonit. Táto zmena je kľúčová pre všetky pozitívne vlastnosti upravenej vody z hľadiska tvorby vodného kameňa. Chlór …

Akú údržbu potrebuje Energywater® Mineral Water Doctor?

Zariadenie Energywater vyžaduje minimálnu údržbu. Tá spočíva najmä v kontrole tesnosti pripojenia, ako aj vizuálnej kontroly vnútrajšku zariadenia po vymontovaní zariadenia . Vnútrajšok zariadenia odporúčame prekontrolovať po roku používania raz …