Áno, Energywater® Mineral Water Doctor sa inštaluje na hlavný prívod teplej a studenej vody do bytu. Najčastejšie za vodomer. Montáž nie je zložitá, avšak niekedy je priestor (pri vodomeroch) obmedzený a montáž môže byť pracnejšia. Pre bytové účely stačí zariadenie v dimenzií 3/4″, eventuelne aj 1/2″ zariadenie.
Zariadenie Energywater® Mineral Water Doctor sa montuje buď za vodomer, alebo za hlavný uzáver vody, respektíve za tlakový regulátor na prívode studenej vody pre rodinný dom. Je možné ho namontovať aj priamo vo vodomernej šachte. Zariadenie je možné inštalovať kedykoľvek, avšak pri novostavbe je dobré zosúladiť práce s vodármi, aby sa prípadná montáž udiala pri jednej ceste.
Pre správnu funkciu vodomera by za vodomerom mal byť predpísaný úsek rovného potrubia, cca 15 cm, aby bolo meranie vodomeru správne. Energywater Mineral Water Doctor je svojou konštrukciou vyhotovený tak, že môže byť namontovaný priamo za vodomerom, nakoľko sa jedná o priamy kus „potrubia“.
Áno. Montáž za vodomer vo vodomernej šachte je často najjednotuchším variantom inštalácie Energywater® Mineral Water Doctor. Vlhké prostredie, ani prípadné zatopenie prístroja spodnou vodou v zimných mesiacoch zariadeniu nevadí.
Zariadenie Energywater® Mineral Water Doctor nemení fyzikálno chemické zloženie vody. Na testoch pred a za prístrojom nie je merateľný rozdiel vo fyzikálno chemických vlastnostiach. Tvrdosť vody ostáva rovnaká, avšak forma, akou sa tvrdosť prejavuje sa zmení. Touto zmenou, alebo inak povedané stabilizáciou tvrdosti dochádza k výraznému zvýšeniu hygienických vlastností a kvaliatívnych vlastností vody a aj vodovodnej vody.
Úplne prvé sa dá spozorovať „správanie“ vody v rýchlovarnej kanvici. Nánosy na aké ste boli zvyknutí sa už nebudú opakovať. Vápenné usadeniny budú mäkšie, nebudú sa tvoriť vrstvy kalcitu a ak ste kanvicu museli čistiť octom každý týždeň, teraz vám na vyčistenie postačí málinko octu raz za mesiac. Pri novostavbách je okamžitý efekt aj na ostatných zariadeniach vodovodu. Čistenie je jednoduchšie, nánosy sú očistiteľné bez chémie a tam kde voda tečie (toalety, perlátory, pisoáre a pod.) je samočistiaci efekt, takže povrchy si udržiavajú hlatký povrch. Voda v džbánoch vydrží dlhšie čerstvá. Pri starších systémoch, ktoré už obsahujú rôzne nánosy, trvá čistiaci proces 3-6 mesiacov, pokým sa nános z potrubia nevyčistí a nevytvorí sa nový hygienicky nezávadný mikrofilm Energywater®.
Zariadenie Energywater® Mineral Water Doctor vyžaduje minimálnu údržbu. Tá spočíva najmä v kontrole tesnosti pripojenia, ako aj kontroly vnútrajšku zariadenia. Vnútrajšok zariadenia ak nie zariadeniu predsadený filter mechanických nečistôt, odporúčame prekontrolovať raz ročne. Ak by boli vnúri nejaké usadeniny, stačí trubicu prepláchnuť, prípadne opláchnuť v octovej vode. Ak problém s usadeninami nie je, servisný interval je možné predĺžiť.
Keďže uhličitan vápenatý obsiahnutý vo vode získava pomocou Energywater® Mineral Water Doctor novú formu (Aragonit), je vo všetkých potrubiach, aj odpadových potlačená schopnosť tvoriť nánosy. Čiže adpadové potrubia ako aj samotná nádrž ČOV budú bez nánosov a údržba bude výrazne jednoduchšia. Chemicky sa vo vode nič nemení, naopak, potreba chémie v domácnosti (pracie prášky, čistiace prostriedky) bude výrazne nižšia. Údržba povrchov v domácnosti je postačujúca s teplou vodou a mikrovlákovou utierkou. Toto výrazne skvalitní biologický proces v domácej čistiarni, lebo tá bude mať oveľa menej chémie v odpadovej vode.
Zariadenie Energywater® Mineral Water Doctor je skonštruované tak, aby menilo formu uhličitanu vápenatého na Aragonit. Táto zmena je kľúčová pre všetky pozitívne vlastnsti upravenej vody. Chlór, ani ostatné chemikálie ako ropné látky, či dusičňany z vody neodstraňuje.
Zariadenie Energywater® Mineral Water Doctor je navrhnuté na pracovné teploty do 70 stupňov. Ak zaradíte naše zariadenie do vykurovacieho okruhu získate dva benefity. Jednak sa nebude systém zanášať ak z nejakého dôvodu dochádza k častému dopúšťaniu vykurovacej vody a zároveň pri radiátorovom systéme bude Energywater® Mineral Water Doctor pôsobiť preventívne proti korózií vykurovacích telies. Prieskumy uvádzajú, že 3 mm vrstva nánosu vodného kameňa zvyšuje potrebu dodanej energie až o 20{b2966ab8164e1f5f9c0342b10a463bfa3b161176d87ccf4428bb2c93555a7406}, kým vrstva 6 mm až o 35{b2966ab8164e1f5f9c0342b10a463bfa3b161176d87ccf4428bb2c93555a7406}. Keďže so zariadením Energywater® Mineral Water Doctor sa nánosy netvoria, náklady sa z dôvodu usádzania vodného kameňa zvyšovať nebudú. Druhý benefit je najmä v prevencií korózie, to šetrí náklady na predčasnú výmenu oceľových vykurovacích telies.
Účinok zariadenia Energywater® Mineral Water Doctor nemožno porovnávať s chlórovaním, či účinkami strednotlakých UV lámp za účelom dezinfekcie. V praxi sme zaznamenali, že schopnosť rozmnožovania baktérií v upravenej vode je nižšia. Prejavuje sa to menším zápachom odstátej vody, ako aj úbytkom výskytu plesní (vaňa, sprchový kút, protišmyková podložka do vane). Charakter povlaku, ktorý sa tvorí z upravenej vody je zásadne odlišný oproti povlaku z neupravenej vody. Keďže sa netvoria nánosy, tak ani baktérie nemajú pôdu, kde by sa zachytili. Celý efekt je ešte umocnený dezinfekčnou funkciou zinku, ktorý vnútrajšok Energywater® Mineral Water Doctor obsahuje.

Vodný kameň spôsobuje rýchlejšie opotrebenie zariadení, v ktorých sa usádza a tak skracuje ich životnosť. Eergywater® Mineral Water Doctor upraví tvrdosť vody tak, že vodný kameň stratí schopnosť sa usádzať a tým napomáha k predĺženiu životnosti zariadení.

Ak je bazén napustený vodou, ktorá bola upravená cez Eergywater® Mineral Water Doctor, vodný kameň sa bude menej usádzať na tryskách a čerpadle, ako aj na ohrevnom telese bazénovej vody. Vodný kameň ale z vody nevymizne, bude prítomný v mäkšej forme a prípadné kryštály a sedimenty vodného kameňa bude možné jednoduchšie povysávať, alebo inak mechanicky odstrániť.
Zariadenie pracuje spoľahlivo v na akomkoľvek mieste, jediným obmedzením môžu byť rozmery inštalačného priestoru (málo miesta na napojenie). To sa však dá vyriešiť pomocou rôznych inštalačných sád podľa typu vodovodného systému.
Energywater® Mineral Water Doctor je aktuálne dostupný v maloobchodnej sieti s inštalačným materiálom (najmä pre inštalačné firmy) . Je možné ho zakúpiť aj na dobierku, či prostredníctvom e-shopu vodastore.sk
Po inštalácii sa potrubie nezanesie vodným kameňom a už usadený vodný kameň bude postupne obrusovaný až sa úplne odstráni z povrchu rúr. Na vnútornej stene potrubia sa následne vytvorý hygienický mikrofilm z Aragonitu, ktorý nie je schopný tvoriť vrstvy, nánosy a na ktorý sa nedokážu naviazať kolónie baktérií. Potrubia získajú dlhšiu životnosť a voda v nich prepravovaná bude mať vyššiu kvalitu. Zariadenia ako kávovar a kanvica sa budú jednoduchšie čistiť, proces odvápňovania bude oveľa jednoduchší. Výmenník na ktorom sa pripravuje voda v kotli nebude znehodnotený vodným kameňom a vďaka prevádzke bez nánosov si zachová účinnosť uvádzanú výrobcom. Tým ušetríte náklady aj na energiách.
Tvrdosť vody, respektíve jej merateľná hodnota sa účinkom Energywater® Mineral Water Doctor nemení. Obsah látok zodpovedných za tvrdosť vody je rovnaký ako pred vstupom do zariadenia. Tvrdosť vody je však po úprave „stabilizovaná“ a minerály nedokážu tvoriť usadeniny. Ide o spôsob úpravy vody známy viac ako 50 rokov, ktorý však v súčasnosti nie je až taký rozšírený z dôvodu dominantného postavenia chemických foriem úpravy vody.
Zariadenie Eergywater® Mineral Water Doctor dimenzie 1″ má celkovú dĺžku od závitu po závit 270mm. Je dimenzované, aby spoľahlivo pracovalo do prietokov 3,5 m3/hod, cca 1 liter za sekundu. Tento rozmer je vhodný na pripojenie celého rodinnéhog domu, väčšej prevádzky, alebo zavlažovacieho systému. Jedná sa o zariadenie z radu „Home“, t.j. pre domáce použitie, avšak je použiteľné aj pre priemyselné aplikácie.

Pranie s upravenou vodou bude šetrnejšie k tkaninám, pracie prostriedky budú lepšie rozpustné a zariadenia práčovne sa z dôvodu tvrdej vody nebudú zanášať. Je to vďaka forme minerálu vodného kameňa, ktorý je vďaka galvanickej úprave vo vode prítomný ako Aragonit (nie Kalcit). V práčovni sa výhody prejavia nižšou spotrebou pracích prostriedkov a šetrnejším praním tkanín, najmä tých ktoré sa perú veľmi často (posteľná bielizeň, uteráky).